(Norweigian) Norge

 

Conseil International de la Danse


    CID er den offisielle paraply organisasjonen for alle former for dans i alle land i hele verden.

    CID representerer dansekunsten i sin helhet og er anerkjent av UNESCO, nasjonale og lokale regjerings og stats institusjoner.

 

    Dets medlemmer er de mest prominente, forbund, organisasjoner, skoler, kompanier og enkeltpersoner fra mer enn 150 lande.

 

    Det er det fremste forum som bringer sammen internasjonale, nasjonale og lokale organisasjoner, så vell som fremtredende individuelle medlemmer, som er aktive i dansens verden.

 

    Conseil International de la Danse CID - UNESCO ble grunnlagt i 1973 i Palais UNESCO, hovedkvarteret i Paris, hvor det har sitt kontor. Unesco er FNs undervisnings, forsknings og kulturorganisasjon.

 

 
 

Hovedkarakteristikk av organisasjonen

 

  Det Internasjonale Danse Råd – Unesco, er en verdensomspennende ikke regjerings – eller stats organisasjon i formelle konsultative relasjoner i forhold til Unesco.

 

  CID er en paraply organisasjon, på den måte at den utvikles på forskjellige nivå av dets medlemmer. Den er ikke tilknyttet noen spesiell danseskole, forbund, organisasjon, eller annen form for institusjon. Den organiserer ikke festivaler, workshops eller konkurranser.

 

  Den er strengt ikke kommersiell, har ingen produkter eller tjenester å selge. Den er uavhengig av alle stater, regjeringer og politiske, ideologiske eller økonomiske interesser.

 

  CID behandler alle former for dans på lik linje. Den promoverer ikke noe spesielt syn på dans, erkjenner dets universelle karakter som en kunstform, undervisnings- og som et forskningsområde.

 

  Det er ikke diskriminerende. Reflekterer FNs og Unescos prinsipper. Det er åpent til alle tilnærmingsformer til dans, uten noen fordommer for rase, kjønn, religion, politisk tilknytning eller sosial status.

 

  Blant medlemsmassen er inkludert 100 universitets professorer, andre 100 med doktorgrad, 300 institusjoner (forbund, skoler, kompanier, konkurranser, festivaler, magasiner osv.) og 1800 individuelle (koreografer, undervisere, historikere, administratorer, kritikere og andre) i 140 lande.

 

  CID er åpen for medlemskap, og aksepterer organisasjoner, institusjoner og personer med tilstrekkelig dokumentert tilknytning i forhold til dans.

 

Hovedkvarter:

 

International Danse Council - CID

UNESCO, 1 rue Miollis, FR-75732 Paris 15, France

www.cid-portal.org

 

Sekretariat og medlemskaps søknader:

 

President’s Office, International Dance Council CID
Dora Stratou Dance Theater, Scholiou 8, Plaka, GR-10558 Athens, Greece
Tel. +30 210 324 4395 & +30 210 324 6188; Fax +30 210 324 6921
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 

International Dance Council     CID     Conseil International de la Danse
UNESCO 1 rue Miollis FR-75732 Paris, France tel. +33 1 4568 4953
     www.cid-portal.org     ExecSec@cid-portal.org