(Hungarian) Μagyar
 A Nemzetközi Tánc Tanács (CID - UNESCO)


  A Nemzetközi Tánc Tanács (International Dance Council - CID) hivatalos ernyőszervezete a tánc minden formájának a világ bármely országából.

  Elismert az UNESCO, valamint nemzeti és helyi kormányzati szervek, nemzetközi szervezetek és intézetek által.

  Összehozza a tánc területén tevékenykedő legfontosabb nemzetközi, nemzeti, és helyi szervezeteket illetve egyéneket.

  Nemzetközi civilszervezet, melyet 1973-ban alapítottak az UNESCO Párizsi központjában, melyben azóta is működik.

  Tagjai a legkiemelkedőbb szövetségek, iskolák, egyesületek, társulatok és egyének több, mint 150 országból.


Főbb jellegzetességekA Nemzetközi Tánc Tanács ernyőszervezet, abban az értelemben, hogy tagjai különböző szinteken szerveződnek. Nem kapcsolódik egy bizonyos tánciskolához, szövetséghez, illetve egyéb intézményhez. Nem szervez fesztiválokat, workshopokat vagy versenyeket.

Non-profit jellegéből adódóan nem árul terméket vagy szolgáltatást. Független bármely kormányzattól, politikai ideológiától, gazdasági érdektől mentes.

  A Nemzetközi Tánc Tanács a tánc minden fajtáját egyenlőként kezeli. Nem hirdeti a tánc bármely sajátos nézőpontját, felismeri annak univerzális művészeti és kutatást érdemlő jellegét, oktatásbéli szerepét.

A szervezet diszkriminációtól mentes. Az Egyesült Nemzetek Szervezete és az UNESCO elveire alapozva nyitott a tánc mindenfajta megközelítésének irányában, tekintet nélkül a faji, nemi, vallási, politikai, szociális nézetekre és státuszra.

A Nemzetközi Tánc Tanács kormányzata demokratikus – vezetőségét négy évente választják. Megválasztott hivatalnokai nem részesülnek javadalmazásban.

A szervezet tagjainak száma folyamatosan növekedik; 2010-ben több, mint 700 intézményi (szövetségek, iskolák, társulatok, versenyek, fesztiválok) és 4000 egyéni (koreográfusok, nevelők, tánc-történészek, adminisztrátorok, kritikusok stb.) tagot számlált 155 országban a Nemzetközi Tánc Tanács.

Tagsága nyitott szervezetek, intézmények és egyének felé megfelelő bizonyítványok meglétének esetén.

*******************************************************


Globális Tánc Címjegyzékébe


  Felhívom szíves figyelmét, hogy ingyenesen feliratkozhat a Nemzetközi Tánc Tanács (International Dance Council - CID: Conseil International de la Danse) Globális Tánc Címjegyzékébe, amelyet megtekinthet a     www.cid-portal.org      web-oldalon.

  Formátum:

-  Név (oktató, igazgató, szervező, kutató vagy kapcsolattartó személy, stb. neve)
-  Megnevezés (a csoport / szervezet / iskola / együttes stb. megnevezése)
-  Postacím (csak postai irányítószámmal érvényes a feliratkozás)
-  E-mail cím & URL (web-cím)
-  Telefon & fax szám
-  Tevékenység jellege: specializálódás a táncon belül (nem reklám!)


  Ez egy szigorúan nem üzleti jellegű projekt, amelyben önkéntesek tevékenykednek a tánc világközössége szolgálatára.

  A Címjegyzék egyenlőként kezeli a tánc bármely fajtáját a világ bármely országából. Nagymértékben elősegíti az egész világra kiterjedő nemzetközi kapcsolatokat és együttműködést.

  Már 150.000 cím gyűlt össze 200 országból, így ez a legnagyobb a tánccal kapcsolatban valaha is készült címjegyzékek között.
***********************************************************


A tagság kérelmezésének menete1.  Ön elküld egy szakmai leÍrást (rezumé, önéletrajz formájában), melyben a tánccal kapcsolatos tevékenységeit ismerteti.
Amennyiben egy CID tag jelölte Önt, erre nincs szükség.

2.  Profiljának jóváhagyása után elküldi a tagsági dÍjat.

3.  Kiálltjuk igazolását, amely kinyilvánÍtja, hogy Ön tagja a Nemzetközi Tánc Tanácsnak. Ehhez CID kitüzőket, különböző ajándékokat, nyomtatott anyagokat mellékelünk.


A CID tagjaként számos előnyben részesül, melyekről alább a "Being a CID Member" részben olvashat.  
Teljeskörü tájékoztatásért keresse fel:  www.cid-portal.org


Várjuk önéletrajzát a következő cÍmen emailben:     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

illetve levélben:   International Dance Council CID
UNESCO,  1 rue Miollis, FR-75732 Paris 15, France


TagdÍjak:
Egyének:                                 55  Euró  (80 US dollár)
Szervezetek, társulatok, iskolák, fesztiválok,
magazinok, versenyek, szövetségek, támogatók stb.:     110 Euró  (160 US dollár)
Közremüködő tagok:                        250 Euró  (375 US dollár)
30 év alatti diákok:                   30 Euró   (45 US dollár)


A tagsági dÍjról szóló számlával érkező csomag tartalma:
-  Az Elnök által szignált igazolás tagságáról
-  Pergamenre Írt igazolás, melyet bekereteztethet
-  A befizetett összegről szóló számla
-  Tagsági kituző, melyet mindig viselhet
-  Tagsági matricák iskolabejáratokra, autó-szélvédőkre
-  CID kongresszusok poszterei, mellyel falát dÍszÍtheti
-  Különböző ajándékok, általában könyv, DVD, egyéb nyomtatott termék stb.**************************************************************Előkészületek a Tánc Világnapjára      1982 óta minden év április 29-én a táncosok és táncrajongók nemzetközi közössége az egész világon megünnepli a Tánc Világnapját.

      A CID (Nemzetközi Tánctanács) a következő irányelveket készítette el hasznos, tételes segítségségként erre a célra azoknak a személyeknek, akik a tánc szélesebb értelemben vett területén intézményesen ténykednek - vagyis a tánctanároknak, koreográfusoknak, csoportvezetőknek, újságíróknak, kutatóknak, szövetségeknek, támogatóknak, szervezeteknek, stb.
 
Cél
A Tánc Világnapi események fő célkitűzése az, hogy a nagyközönség figyelmét a tánc művészetére irányítsa. Külön figyelmet kell fordítani a tánc szemponjából "új" közönség megnyerésére, vagyis azoknak az embereknek a megnyerésére, akik a táncos eseményeket az év során nem követik fiygelemmel.

Események
A Tánc Világnapjára tartott események lehetnek különleges előadások, nyitott kurzusok, nyilvános meghallgatások, előadások, kiállítások, újság- és folyóirat-cikkek, táncestélyek, rádió- és TV-programok, látogatások, utcai előadások, stb.

Szervezők
Az eseményeket elsősorban tánctársulatok, amatőr csoportok, iskolák, szövetségek, és más, a  tánc területén aktív intézmények szervezik. Ahol ez lehetséges, ott jobb, ha az eseményeket egy nem táncos intézménnyel, például kormányzati vagy közigazgatási szervezettel, iskolával, önkormányzattal, üzleti vállalkozással vagy szakszervezettel együttműködve rendezik meg.

Tartalom
A szervezők teljes szabadsággal rendelkeznek az esemény tartalmának meghatározására.
Bizonyosodjanak meg arról, hogy általános információkat adjanak a tánc művészetéről, történetéről, jelentőségéről a társadalom számára és általános jellegéről. Ez megtehető egy rövid beszédben, a programba foglalt megjegyzésben, vagy a résztvevők és megjelentek számára szétosztott szöveggel. Ennek a vonatkozásnak hozzáadásával az eseményt megkülönböztetik a más napokon zajló tánceseményektől.
Esetleg olvassanak fel egy üzenetet egy prominens személyiségtől, egy odaillő verset vagy egy híres szerző művének részletét.

Koordináció
Annak érdekében, hogy maximális sikert érjenek el, fontos, hogy az előkészületeket eléggé korán megkezdjék.
Okvetlenül szüksges a nyomtatott sajtó és általában a média tájékoztatása az eseményről.
Értesítsenek egy regionálisan és egy nemzeti szinten központi helyzetben lévő szervezetet, amelynek publikálnia kell a Tánc Világnapjára tervezett eseményeket.
Az ilyen eseményekre a belépés lehetőleg legyen ingyenes, vagy tönténjen meghívásos alapon. Olyan személyeket hívjanak meg, akik általában nem látogatnak táncos eseményeket.

Helyszín
A legjobb, ha az események a tánc szempontjából "új" helyszíneken történnek - például utcákon, parkokban, tereken, üzletekben, gyárakban, falvakban, diszkókban, iskolákban, stadionokban, stb.
Ha az eseményt ilyen értelemben eredeti helyszínre helyezik, nyomatékosítják azt a tényt, hogy ez az esemény a táncosok egyetemes nagy családjának szól.


                                                                         Dr. Alkis Raftis
                                                                          A CID elnöke


-  A Nemzetközi Tánc Tanács (International Dance Council - CID) hivatalos ernyőszervezete a tánc minden formájának a világ bármely országából.
-  Non-profit civil szervezet (ngo), amelyet 1973-ban alapítottak az UNESCO központjában.
-  Az egész világra kiterjedő nemzetközi fórum, mely összehozza a tánc területén tevékenykedő nemzetközi, nemzeti, és helyi szervezeteket illetve egyéneket.
-  Általánosan képviseli a táncművészetet és tanácsokkal szolgál az UNESCO-nak, a nemzetközi és helyi kormányzati szerveknek, a nemzetközi szervezeteknek és intézményeknek.


*************************************************************


Hivatalos üzenet
A TÁNC VILÁGNAPJÁRA
2009. április 29.
 

  A tánc jövője ott keresendő, ahol vannak, akik nem táncolnak.
 
  Az ilyen társaink két kategóriába sorolhatók: vannak, akik egyszerűen nem tanultak táncolni, és olyanok is, akik azt hiszik, hogy nem képesek táncolni.
 
  Az UNESCO-nak az előzetes megítélésssel és hátrányos megkülönböztetéssel szemben folytatott harcával összhangban, kísérletet teszünk arra, hogy kiterjesszük a tánc határait és arra, hogy megváltoztassuk a jelenlegi általános értelmezést arról, hogy mi is valójában egy táncos.
A táncelőadások nem szükségszerűen az extrém fizikalitás, a sebészi pontosság, vagy a kitörő érzelmek előadásai - lehetnek az előadók közötti kölcsönös együttműködés ünnepei is ezek az előadások. Gazdagabbá tehetjük  a tácelőadásokat mindenfajta korú és mindenfajta képességi szinten álló táncosokkal, énekesekkel, színészekkel, pantomimesekkel, akrobatákkal, stb.
 
  A "kizárva" fogalmát a táncba behozni morális kötelezettség, de ugyanakkor ez a gazdasági válság és a munkanélküliség időszakában egy nagy ajtót is megnyithat. Minden országban emberek milliói élnek fizikai vagy értelmi képességhiánnyal. Úgy hisszük azonban, hogy készen állnak arra, hogy táncoljanak.
Munkát teremthetnek tánctanárok ezreinek. Az ő munkájukat segítheti a helyi Egészségügyi Minisztérium, amelynek általában a Kulturális Minisztériumhoz képest jóval nagyobb a költségvetése.
A határterületekre szorult embertársainknak a tánc gyakorlatába integrálása ugyanolyan fontos, mint a munkaerő-bázisba integrálásuk.
 
  A CID ahhoz a filozófiához tartja magát, hogy mindenki tud táncolni.
A 2009 évi Tánc Világnapját a tánctevékenységbe való bevonás gondolatának szenteljük. Vonjuk be a társadalom minden tagját tanfolyamainkba, osztályainkba és előadásainkba!                                                                               Prof. Alkis Raftis,
                                                          A Nemzetközi Tánc Világtanács (CID) elnöke
                                                                               UNESCO, PárizsInternational Dance Council     CID     Conseil International de la Danse
UNESCO 1 rue Miollis FR-75732 Paris, France tel. +33 1 4568 4953
     www.cid-portal.org     ExecSec@cid-portal.org